Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MADÁCH IMRE

2008.01.22
MADÁCH IMRE

Kép sztregovai és kiskelecsényi Madách Imre (Alsósztregova, 1823. január 20. – Alsósztregova, 1864. október 5.) magyar költő, író, ügyvéd, politikus.

Származása

  Madách Imre a 13. századig tudta visszavezetni családját. Közvetlen ősét a II. András király korában élt Raduntól eredezteti. Fiai (Madách de Oszlár, Tóbiás és Mike) mindannyian alapítottak családot, de ezek közül is a legjelentősebb a Madách-ág, melynek tagjai 1250-ben IV. Bélától kaptak adománylevelet, birtokot pedig Zólyom vármegyében. A Mádáchék 1430-tól bírják Sztregovát. Innen ered az úgynevezett sztegovai-ág, a költő felmenői, kiknek több tagja Nógrád megye szolgálatában állt, de volt köztük törökverő hős, kuruc főtiszt és költő (Madách Gáspár) is. A ifj. Madách Imre nagyapja, Madách Sándor (1756-1814) híres szabadkőműves, kora egyik legsikeresebb ügyvédje, a Martinovics-per 16 vadlottjának, köztük Batsányi János védője, de emellett Nógrád megye főügyészeként tevékenykedett. Fia, id. Madách Imre (1781-1834), császári és királyi kamarásként visszavonultan gazdálkodott Alsósztregován. Felesége, Majthényi Anna (1789-1885) öt gyermeket szült neki (Imre, Károly, Pál, Anna, Mária).

A hat nyelven (német, francia, szlovák, angol, latin, ógörög) tudó Madách 1837 őszén került a pesti egyetemre. Az első két szemesztert bölcsészhalgatóként, majd a harmadiktól a jogot hallgatott. Évfolyamtársai közé tartozott Andrássy Gyula és Lónyay Menyhért is. Figyelemmel kisérte a folyóiratokat, a kor legjelesebb magyar költőinek műveit olvasta, de még előfizetett az Athenaeumra is. Meg-megújuló betegségeinek ellenére diáktársaival együtt kéziratos lapot (Mixtura) szerkesztett, úszni, vívni, festeni, zongorázni tanult, részt vett az egyetemi ifjúság báljain, kirándulásain, színház- és koncertprogramjain, megismerkedett az Ifjú Magyarországgal, a radikális fiatalok csoportjával, és ezen kívül a faeszterga használatát is elsajátította.

A szerelem sem hiányzott az életéből: beleszeretett diáktársának húgába, a nála egy évvel fiatalabb Lónyay Etelkába, első verseinek ihletőjét, múzsáját. Ez időtájt jelentek meg első versei a Honművészben.Még a nyáron – részben anyagi gondok, részben a személyzettel való folyamatos konfliktus miatt – felszámolták a Kálvin téri háztartást. Anyjával és testvéreivel visszautazott Nógrádba és Madách Imre ettől kezdve magánúton folytatta és fejezte be egyetemi tanulmányait Bory László ügyvéd vezetése mellett. 1841 tavaszán Trencsénteplicen keresett gyógyulást, ahol barátságot kötött Dacsó Lujzával, akkori időszakának múzsáját, aki tüdőbaját kezeltette ott. A szerelem rövid ideig lángolt közöttük, mivel Lujza 1843 tavaszán elhunyt.

1846. augusztus 31-én megszületett fia, Imre, aki még aznap meghalt.

1845. július 20-án feleségül vette Fráter Erzsébetet.

1848. január 1-jén megszületett fia, Aladár.

1851. június 7-én megszületett lánya, Jolán.

Zichy Mihály: Az ember tragédiája
Zichy Mihály: Az ember tragédiája

1852-ben a halálra ítélt Rákóczy János szabadságharcos rejtegetése miatt Madách Imrét letartóztatták. A börtönben megírta Az ember tragédiája első változatát Lucifer címen.

1853. április 2-án megszületett lánya, Anna-Borbála.

1853 augusztusában szabadlábra helyezték.

1854. július 25-én elvált feleségétől.

1856 és 1857 között megírta Az ember tragédiája második változatát.

1864. október 5-én szívelégtelenségben elhunyt.

 

 

Forrás: WIKIPÉDIA